Groot Sypel

Grootse plannen voor Groot Sypel

 

Het college van B&W heeft ingestemd met de Ontwikkelstrategie Groot Sypel.
Via een stappenplan wordt gestreefd naar een gewenst toekomstbeeld van Groot Sypel in uiteindelijk 2030.
Groot Sypel ligt centraal in Harderwijk, ingeklemd tussen de Stationslaan, de Verkeersweg, de Hoofdweg en het spoor.

Structuurvisie Groot Sypel

De Ontwikkelstrategie Groot Sypel is gebaseerd op de Structuurvisie Groot Sypel.
Deze is in 2012 door de gemeenteraad vastgesteld.
Het doel van de ontwikkelstrategie is een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van dat gebied.

Grootse campus en sportpark oostelijk deel

In de oostelijke helft van het gebied bevinden zich met name sportvoorzieningen.
Daar worden de hockey-, voetbal- en beachvelden vervangen en herschikt.
Hierdoor moeten de buitenbanen van de jeu de boulesvereniging verlegd worden en ontstaat er ruimte voor de handbalvereniging.
Gestart wordt met de hockeyvelden in 2017, omdat deze afgekeurd zijn.
Door een herschikking van velden ontstaat de mogelijkheid het gebied te verfraaien en te versterken.
De gemeente wil van het gebied het sporthart van Harderwijk maken.
In het park dat daar ontstaat, is ruimte voor een groene route voor langzaam verkeer in oost-westrichting. En er zijn mogelijkheden voor recreatie.

Hieronder een impressie van de werkzaamheden voor HKB ’84.

Foto’s