Harderwieker Bieleggers '84
Komende Toernooien
Sponsors
Login
Leden
  • Boullijst
  • Kantineroosters
  • Ledenlijst
  • LIef en Leed
  • Nieuwsbrief
  • Toernooikalender 2018
  • Eerst inloggen !!!

  • Daarna komt er rechtsboven een menu-item Leden

Nieuwsbrief februari 2014

Nieuwsbrief  Februari 2014       (Kantine exemplaar, niet meenemen s.v.p.)

 

 

 

Gezochtper april 2014:  Secretaris(m/v)

 

Misschien zult u denken, maar we hebben toch een uitstekende secretaris. Helemaal waar, we hebben zelfs een geweldige secretaris in de persoon van Hans van Hal. Maar Hans heeft aangegeven dat hij per april zijn pen graag aan de wilgen wil hangen. Gelukkig heeft hij ook aangegeven dat een nieuwe secretaris niet in het diepe zal worden gegooid, maar dat hij bereid is om flink wat tijd uit te trekken om de nieuwe secretaris in te werken. Een dringende oproep dus aan u allen om te overwegen of dit uw kans is. We wachten met spanning de vele reacties af.

 

Algemene Ledenvergadering    

 

Meteen maar vast aankondigen dat de Algemene Ledenvergadering dit jaar zal worden gehouden op

woensdag 23 april a.s. Aanvang 20.00 uur.

De stukken zullen u zoveel mogelijk per mail worden toegestuurd. Ook in de kantine zullen de gegevens ter inzage worden gelegd. U komt toch ook.

 

3e Wintercyclus

 

Op 10 februari a.s. start de 3e wintercyclus. LET OP!! dit is nu weer op maandagavond.

De 2e speelavond is dan op maandag 24 februari 2014, en de finaleavond op maandag 10 maart 2014.

 

Boerenkooltoernooi

 

Zaterdag 22 februari is het weer zover, we spelen dan het Boerenkooltoernooi. Aanvang 13.00 uur.

Daarna hebt u de gelegenheid om gezellig (en lekker) mee te eten. De boerenkool zal ook dit jaar weer worden verzorgd door het St. Jansdal, kwaliteit verzekerd dus. Oh ja, introducés zijn van harte welkom. In de kantine vindt u de flyer met verdere gegevens, en de inschrijflijst.

 

Reanimatie/ AED

 

De aangeschafte AED heeft een plaatsje gekregen in de (niet afgesloten) smalle kast in de bestuurskamer, zodat de AED door iedereen makkelijk kan worden gepakt als dat noodzakelijk is.

We hebben begrepen dat er leden zijn die toch liever niet gereanimeerd willen worden. U kunt dit kenbaar maken door een “wilsverklaring tot niet-reanimeren” in te vullen (verkrijgbaar via het bestuur, of mee te nemen uit de kantine). Wij (de vrijwilligers) zullen uw mening dan respecteren, en “in geval van” niet overgaan tot reanimeren.

Omdat deze verklaring echter alleen geldt voor op/in de HKB’84 locatie, raden we u aan eens te informeren bij de stichting NVVE naar de niet-reanimeren penning zodat ook elders rekening kan worden gehouden met uw wens.

 

 

 

 

 

Afdelings- en Landelijke competities

 

In april 2014 zullen de competities weer beginnen. Voor de Nationale Competitie hebben zich helaas geen teams gemeld naar aanleiding van onze oproep via nieuwsbrief en lichtkrant. Wilt u met een team(triplette) een viertal zondagen meedoen aan de Afdelings Competitie, dan kunt u zich nog tot 25 februari opgeven via Andre Nijkamp

 

 

Contributie 2014

 

Geweldig, ook dit jaar hebben de meeste leden snel gereageerd op het verzoek om de contributie over te maken. De leden die dit nog niet hebben gedaan verzoeken we om dit zo spoedig mogelijk te doen.

Bij voorbaat dank.

 

 

Ledenmutaties 2013

 

 OVERLEDEN:

20 juni 2013 op 87-jarige leeftijd de hr. H. (Henk) van Groenestein.

 

LIDMAATSCHAP OPGEZEGD:

mevr. J.B.M. (Annie) Hamers-Haesenbos

mevr. J.J.M. (Anneke) van der Poll-Roerdink

hr. W. (Wim) van der Poll

hr. F.A. (Felix) Coenen

hr. M. (Mark) Wildeboer

 

NIEUWE LEDEN 2013:

hr. G. (Gerrit) Plakke

hr. R. (Ron) Verhoek

mevr. L.D. (Lisette) Voorbergen

hr. W. (Wim) Jacobs

hr. P. (Piet) Voorwinden

mevr. J. (Janny) van Dijk-de Vries

hr. R. (Reind) Poolen

 

Nieuw lid per 24-01-2014:

hr. C. (Cees) Favejee

 

 

Grote schoonmaak

 

Op dinsdag 4 maart is er weer een grote schoonmaak gepland. We willen dan de hele accommodatie weer eens aanpakken. In de kantine komt een lijst om u op te geven. Naast het feit dat het gezellig is om het met meer mensen te doen is het ook minder werk per persoon, dus we rekenen op flink wat aanmeldingen.

 

 

 

Vriendelijke groeten van het bestuur.