RENOVATIECOMMISSIE

NIEUWSBRIEF  NR. 4  RENOVATIECOMMISSIE

 

Vorige week hebben wij met een afvaardiging van het bestuur de offertes besproken en vergeleken, zodat er een definitieve begroting voor de subsidie-aanvraag naar de gemeente gestuurd kan worden.

 

Intussen heeft Theo die begroting met subsidie-aanvraag bij de gemeente ingediend.

 

Op de ALV van 24 april a.s. zal de renovatiecommissie deze begroting toelichten en eventuele vragen van de leden beantwoorden.

 

Als de ALV positief over deze renovatieplannen is en de subsidie door de gemeente toegekend wordt (waarschijnlijk in juli), dan gaat deze commissie na de zomer in overleg met het bestuur aan de slag met de verdere afhandeling en concretisering van de offertes, zodat de renovatie hopelijk in het voorjaar van 2020 kan plaats vinden.

 

 

 

Met vriendelijke groeten namens de renovatiecommissie,

 

Henk Leeuwis.

 


NIEUWSBRIEF RENOVATIECOMMISSIE

 

In de ledenvergadering van april jl. heeft het bestuur gevraagd om een commissie in te stellen, die de renovatie van onze binnenhal gaat voorbereiden.

Die commissie is recent ingesteld en bestaat uit de volgende personen: Hans van Hal, Henk Leeuwis(vz.), Huub Lutterman en Ferrie Rudolfs.

Van het bestuur heeft de commissie het volgende programma van eisen gekregen:

 

Renovatie boule hal HKB’84

De huidige hal is op diverse punten toe aan verbetering. Waar we eerst dachten e.e.a. mee te kunnen nemen met een eventuele verbouwing/vernieuwing van de hal zal dat, nu die verbouwing/vernieuwing niet doorgaat, apart moeten gebeuren.

De commissie heeft aan het bestuur gevraagd om e.e.a. op papier te zetten.

Onderstaand puntsgewijs de zaken die volgens het bestuur in ieder geval zouden moeten worden bekeken, en wat daarbij van de commissie wordt gevraagd.  Daarnaast vraagt het bestuur aan de commissie om bij de leden te informeren of er nog verdere ideeën leven om de hal te verbeteren.

(Zo heeft Gilles al eens geopperd om zitbanken aan de zijkant van de hal te realiseren).

Dak

Het dak is bekleed met bitumen. Inmiddels ligt dat er 20 jaar op, en ondanks regelmatig onderhoud, zoals schoonmaken en afvoeren vrijmaken, zal een inspectie van het dak uit moeten wijzen of er maatregelen nodig zijn. Dit kan variëren van  kleine reparaties tot algehele vervanging .


Aan de commissie om de inspectie uit te laten voeren, en om de voorgestelde maatregelen uit te laten werken in offertes.

Verwarming

De huidige verwarming is niet toereikend. Er zal moeten worden gekeken naar een passende oplossing. Het bestuur heeft hier een duidelijke voorkeur voor een gasloze oplossing (in het licht van de landelijke teneur om gasgebruik zoveel mogelijk te beperken).

Als gekeken wordt naar luchtverwarming zou een combinatie met ventilatie mogelijk moeten zijn.

Eventueel kan een combinatie met verwarming van de kantine worden overwogen. In dat geval zal wel moeten worden gekeken naar de warmwater voorziening.


We vragen de commissie om ook hier de verschillende mogelijkheden uit te laten werken in offertes.

Ventilatie

De ventilatie van de hal wordt op dit moment verzorgd door 4 badkamer ventilatoren in het dak. De voortdurende inbreng van vocht in de hal in combinatie met de nagenoeg stilstaande lucht veroorzaakt een muffe/schimmelachtige geur.

Goede ventilatie moet mogelijk zijn door bijvoorbeeld roosters voor luchtinlaat aan de ene kant van de hal en behoorlijke ventilatoren aan de andere kant.

Ook combinatie met verwarming behoort tot de mogelijkheden.

 

Graag de mogelijke opties bekijken en uit laten werken in offertes.

 

Verlichting

 

In het kader van streven naar duurzame oplossingen zien we de aanwezige gedateerde, storingsgevoelige tl verlichting graag vervangen door tl-stijl  led verlichting. Het liefst hoger opgehangen zodat meer speelruimte ontstaat.

 

Graag de mogelijke opties bekijken en uit laten werken in offertes.

 

Zonnepanelen

 

Ook van onze vereniging worden inspanningen gevraagd om duurzame oplossing te verzinnen.

Ons pand leent zich bij uitstek om het dak te bekleden met zonnepanelen. Samen met de nieuwe led buitenverlichting, de nieuwe led halverlichting, moet dat een behoorlijke bijdrage leveren aan een kleinere Co2 uitstoot.

Niet onbelangrijk om hier na te gaan wat de mogelijke ondersteuning vanuit de gemeente kan zijn.

 

Informatie inwinnen bij de gemeente inzake ondersteuning, en offertes aanvragen bij leveranciers van zonnepanelen.

 

Schuine wand

 

Door inwerking van vocht is de wand niet meer in al te beste staat.  Om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen misschien goed om de schuine wand te vervangen door een rechte wand.

 

Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en laten uitwerken in offertes.

 

Dubbele deuren

 

Ook deze deuren zijn door inwerking van vocht aangetast.

 

Offertes aanvragen voor vervanging.

 

Wij willen deze informatie graag met alle leden delen en gebruiken daarvoor in overleg met het bestuur de nieuwsbrief van onze vereniging.

 

Intussen hebben wij na overleg met het bestuur onderstaande zaken toegevoegd.

Zitbank maken langs looppad en eventueel een onderplank voor tassen ed.

Stootranden vervangen, evt. identiek qua vorm als buiten.

Invalidentoilet: onderzoek of het herentoilet hiervoor aangepast kan worden.

Graag horen wij van de leden of er nog andere wensen voor aanpassing of verbetering van de huidige hal zijn. Die kunt u ons mondeling of via e-mail (leeuwishenk@gmail.com) laten weten.

Intussen heeft Huub Lutterman zich om enkele persoonlijke redenen helaas teruggetrokken. Jan Schuurkamp heeft aangegeven, dat hij de commissie, zo nodig, technisch wil ondersteunen. Dat stellen wij zeer op prijs.

Zodra wij weer nieuws te melden hebben, zullen wij via de nieuwsbrief weer van ons laten horen.

 

Met vriendelijke groeten namens de renovatiecommissie,

 

Henk Leeuwis.